Regulamin

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do 10.00 dnia następnego, cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
 2. Przy rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości odpowiadającej 2 dobom , który nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub skróceniu pobytu.
 4. Pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł w celu pokrycia ewentualnych szkód oraz rozliczenia opłaty za zużyty prąd stawka 1zł/kWh
 5. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku letniskowym oraz na terenie posesji z winy wynajmującego w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt .Szkody powstałe z winy wynajmujące rozliczane są na miejscu.
 6. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności właściciela lub osoby upoważnionej. . Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu domku w stanie zastanym, należy posprzątać domek ( pozmywać naczynia, zdjąć poszwy z kołder i poduszek) łącznie z tarasem i terenem przyległym do domku . Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku letniskowego. Przed wyjazdem , teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci, wymyć i opróżnić grilla.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
 8. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć kanapy przed zmoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie opiekunowie dziecka pokryją koszty czyszczenia
 9. Parking na terenie posesji jest niestrzeżony. Właściciel nie odpowiada za szkody wyrządzone na terenie ośrodka jak też przed nim.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie ośrodka w tym placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw, trampoliny tylko dla dzieci pod opieką osób dorosłych.
 11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 12. W celu zapewnienia komfortu dla wszystkich wczasowiczów zabrania się w domkach smażenia ryb.
 13. Zabrania się używanie urządzeń nagłaśniających na zewnątrz domku.
 14. Używanie grilla węglowego może odbywać się minimum 1 m od domku.
 15. Po zajęciu domku prosi się o zapoznanie się z jego stanem technicznym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie właścicielowi lub osobie upoważnionej.
 16. Goście zobawiązani są do segregacji śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik papier itp.).
 17. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.